Augmenta la bretxa salarial

Augmenta la bretxa salarial

A Espanya ha augmentat la bretxa salarial entre les persones amb discapacitat i sense, segons dades de l'INE de 2011 i 2012. Comparant les dades d'ambdós anys s'observa que els salaris de la població general s'han reduït, independentment de la discapacitat. No obstant això, la davallada de salari ha estat major en el cas de les persones amb discapacitat.

OBSERVAR PER TRANSFORMAR. SUMANT IDEES!

Jornada participativa de l'ODF

 

Com és l'ocupació de les persones amb discapacitat?

població amb discapacitat ocupada

A Espanya hi ha 1.428.300 persones amb discapacitat en edat de treballar. Aquesta xifra representa el 4,7% de la població espanyola en edat laboral. La majoria de les persones amb discapacitat ocupades són assalariades -88%-, treballen a jornada completa -82%- i tenen un contracte laboral superior a 3 anys d’antiguitat -77%-.

La bretxa salarial per raó de discapacitat

La bretxa salarial per raó de discapacitat

Les últimes dades publicades sobre els salaris de les persones amb discapacitat mostren que la discapacitat influeix negativament en el salari: la diferència de salari mitjà entre persones amb discapacitat i sense és de l'11,5% el 2011, aquesta distància s'anomena bretxa salarial.

Característiques de la població amb discapacitat ocupada

Característiques de la població amb discapacitat ocupada

Existeixen diferents característiques sociodemogràfiques entre les persones ocupades. La presència d'homes és major tant en el cas de persones amb discapacitat com en el conjunt de la població ocupada espanyola.

Discapacitat i mercat laboral, una relació complicada

L'Observatori de la Discapacitat Física presenta una tercera publicació de la Col·lecció de monogràfics sobre l'ocupació de les persones amb discapacitat.

Monogràfic 3: L'ocupació de les persones amb discapacitat

Monogràfic 3: L'ocupació de les persones amb discapacitat

Monogràfic #3: L'ocupació de les persones amb discapacitat
Autor/es: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal
Data de publicació: maig de 2015

 

 

L'ocupació és una de les eines bàsiques per al desenvolupament personal i el dret a l'accés al mercat laboral ha d'estar garantit per a totes les persones en edat de treballar. La falta de treball és un dels principals factors que pot portar a una persona a la pobresa i a l'exclusió social i en l'actual situació de crisi socioeconòmica la taxa d'atur és elevada.

Les persones amb discapacitat es troben en una situació d'especial dificultat per les barreres socials que es troben en accedir al mercat de treball i l'àmbit laboral és un dels més problemàtics per a les persones amb discapacitat física. És per aquest motiu, que el monogràfic se centra en l'ocupació de les persones amb discapacitat a partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa -2013- i de l'estudi sobre Salari en les Persones amb Discapacitat de l'INE -2011-.

L'accessibilitat universal en els habitatges a Espanya

L'accessibilitat universal és la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. 

Totes les persones tenim dret a vot

Totes les persones tenim dret a vot

Les persones amb discapacitat es troben amb barreres a l'hora de participar políticament. Segons dades de l'Observatorio Estatal de la Discapacidad, el 18% de les persones amb discapacitat no té influència cívica. És a dir, aquestes persones no participen en eleccions o no formen part de cap organització ciutadana (Informe Olivenza 2014). A més a més, actualment a Espanya hi ha més de 80.000 persones amb discapacitat psíquica i/o mental que tenen vetat el dret a vot.

L'ocupació dels joves amb discapacitat

La situació laboral dels joves a Espanya és complicada, especialment per a aquells que tenen alguna discapacitat. La taxa d'atur és 10 punts percentuals més elevada per als joves amb discapacitat que per a la resta que es troben en la mateixa franja d'edat -menors de 25 anys-. Els joves amb discapacitat se situen en una taxa d'atur del 62% envers el 52% de la resta de joves.

Pàgines