Premis Ricard Vaccaro a l’Ètica i Compromís Social

Premis Ricard Vaccaro
Convocatòria

L’Associació Natura i Salut convoca la 2a Edició dels Premis Ricard Vaccaro a l’Ètica i Compromís Social, en el marc de l’Observatori de la Discapacitat Física, per destacar i reconèixer el paper de totes aquelles persones o institucions que han contribuït o contribueixen de manera desinteressada, voluntària i altruista a fomentar el bé comú en l’àmbit social i de la salut.

Aquesta segona edició presenta com a novetat la creació de dues categories dels Premis. S’entregaran dos guardons, un en l’àmbit de la Recerca en la Salut i l’altre en l’àmbit de la Innovació Social i TIC.

En els premis s’hi poden presentar persones o entitats que aportin o contribueixin a una millora en les condicions de vida de persones que tenen alguna discapacitat. La presentació de candidatures es podrà realitzar via correu electrònic fins el dia 15 de setembre a info@observatoridiscapacitat.org, on hi haurà de constar una carta justificativa dels motius pel qual es proposa la persona o entitat perquè rebi el premi.

L’entrega dels premis es realitzarà en el marc de les Jornades R+D+I Salut i Social 2016. El repte de la Salut i el Benestar en la Societat Digital, que es celebrarà a l’edifici del Sucre, Vic, els dies 29 i 30 de setembre.

Per a més informació consulteu les bases.

Bases

BASES 2a EDICIÓ DELS PREMIS RICARD VACCARO A L'ÈTICA I COMPROMÍS SOCIAL

ARTICLE 1. OBJECTIU DELS PREMIS

Els premis Ricard Vaccaro són un reconeixement a activitats individuals o col·lectives que aporten o contribueixen a una millora en les condicions de vida de persones que tenen alguna discapacitat.

ARTICLE 2. PERSONES O ENTITATS DESTINATÀRIES

Els premis Ricard Vaccaro es concedeixen a persones o entitats de caràcter no lucratiu. Poden ser objecte dels Premis Ricard Vaccaro a l'Ètica i Compromís Social tant persones com entitats que reuneixin els requisits establerts en les bases específiques del premi (article 6). El guardó té una naturalesa honorífica i no genera cap dret econòmic ni té un altre efecte jurídic.

ARTICLE 3. CATEGORIES DELS PREMIS

La 2a Edició dels Premis Ricard Vaccaro a l'Ètica i Compromís Social consta de dues categories de premis, un per a cada un dels següents àmbits temàtics:

  • Recerca en la Salut
  • Innovació Social i TIC

 

ARTICLE 4. PERIODICITAT DELS PREMIS

El guardó es concedeix cada any, a través d'un procés de selecció realitzat per un jurat que es crearà específicament per a cada edició dels Premis.

ARTICLE 5. EL GUARDÓ

Els Premis Ricard Vaccaro a l'Ètica i Compromís Social són un trofeu, elaborat en bronze per l’artista Ricard Vaccaro, dissenyat especialment per a l'Observatori de la Discapacitat Física i que constitueix el màxim reconeixement simbòlic atorgat per aquesta organització als guanyadors.

La peça de forma piramidal se sustenta fixada de manera sòlida a la seva base, per elevar-se de manera imaginària. Metafòricament els valors que representa són els pilars en què se sustenta la societat.

ARTICLE 6. EL JURAT

  • En aquesta segona edició dels Premis, el jurat està constituït per representants de les entitats impulsores de la ODF:
  • La presidenta de COCEMFE Barcelona o persona en qui delegui, que exercirà de president/a del jurat.
  • La presidenta d'Amputats Sant Jordi o persona en qui delegui, que exercirà de vocal.
  • El president de Natura i Salut o persona en qui delegui, que exercirà de secretari/a del jurat.
  • Un representant del Consell de Direcció de l'Observatori de la Discapacitat Física.
  • La presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social, que exercirà de vocal.
  • El Director General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut o persona en qui delegui.

El jurat farà la seva deliberació tenint en compte els criteris que s'indiquen a les bases específiques dels premis. Les decisions del jurat es prendran per majoria. En cas que algun membre del jurat no pugui assistir a les reunions de deliberació podrà delegar el seu vot al president/a del jurat. Les deliberacions del jurat seran secretes.

La condició de membre del jurat és incompatible amb la possibilitat de presentació d'una candidatura per a l'obtenció dels Premis Ricard Vaccaro a l'Ètica i Compromís Social.

ARTICLE 7. BASES ESPECÍFIQUES DELS PREMIS

Les candidatures que seran objecte d’estudi per part del jurat poden ser presentades per part de les organitzacions que formen l’ODF, així com d'altres organitzacions externes. Cap de les organitzacions que formen part del jurat pot optar als Premis.

El període de presentació de candidatures serà anunciat per la Secretaria Tècnica de l'Observatori com a mínim un mes abans del lliurament del premi. La candidatura ha de constar d'un text justificatiu que argumenti el motiu pel qual es proposa que una determinada persona o entitat rebi el Premi Ricard Vaccaro a l'Ètica i Compromís Social. Aquest text justificatiu s'ha d’enviar per correu electrònic o correu ordinari a les adreces que la Secretaria Tècnica anunciï en el moment de la convocatòria dels Premis.

Una setmana abans els membres del jurat es reuniran per estudiar les diferents candidatures i procediran a la votació secreta del guanyador/a. Tal com s'ha esmentat anteriorment, els criteris que guien a l'elecció del guanyador/a són: la trajectòria de comportament ètic, socialment compromès i altruista, coherent amb la contribució al bé comú des de la perspectiva social i de la salut i la defensa dels drets de la igualtat i el respecte a la diferència.

Una vegada realitzada la votació es comunicarà a les persones o entitats guanyadores la seva condició. En cas que aquestes persones o entitats renunciïn als Premis, es realitzarà una nova deliberació per part del jurat entre les candidatures restants.

Edicions anteriors

Guanyador edició 2015 - Marc Ibars

Marc Ibars

El jurat de la primera edició va decidir premiar la trajectòria d’Ibars al capdavant de la Federació Catalana de Donants de Sang per la seva contribució al ben comú i per representar els valors de solidaritat i altruisme que promou el guardó. L'elecció de Marc Ibars va ser el reconeixement a una dilatada i impecable trajectòria al servei de la societat i de l'activisme social. Durant els més de quaranta anys que s'ha dedicat a la promoció de la donació de sang, Ibars ha contribuït a visibilitzar la figura del donant, donar valor a la del voluntari, així com a potenciar el gest altruista i solidari de la donació de sang: una acció indolora i ràpida que permet regalar vida.

Ricard Vaccaro

Ricard Vaccaro

Ricard Vaccaro (Barcelona, 1946 - Cornellà, 2016) fou un significat pintor i escultor català. Un artista compromés que destacà per la coherència i el pensament ètic que donar sentit a la seva obra i l’acompanyà al llarg de la seva vida

Pintor prolífic i escultor, disposa d’una extensa obra a l’espai públic (‘La Senyera’, ‘Dona, Homenatge a Miró’...). Lluitador i defensor de les llibertats i la justícia social, Ricard Vaccaro, que sempre va estar al costat de les persones més vulnerables, va exercir la docència artística al llarg de més de tres dècades a l’Escola Thau de Barcelona. Va ser també el creador de diferents guardons com ‘El Català de l’Any’ o el ‘Premi Internacional METROPOLIS’.

El Guardó

Premi Vaccaro

Elaborat pel mateix Ricard Vaccaro el guardó és una escultura elaborada de bronze, dissenyada especialment per aquest premi. La figura constitueix el màxim reconeixement simbòlic atorgat per l’organització als guanyadors.

L’escultura té forma piramidal fixada de manera sólida a una base, per elevar-se de manera imaginaria. Metafòricament els valors que representa són els pilars en que es sostenta la societat.