PIMEC, Foment del Treball i l’ODF acorden col·laborar en la investigació de l’accessibilitat al món laboral de les persones amb discapacitat

L’Observatori de la Discapacitat Física (ODF) ha organitzat una jornada de treball juntament amb PIMEC i Foment del Treball per avançar de forma conjunta en la investigació de la situació laboral de les persones amb discapacitat i conèixer de primera mà les mesures que apliquen les empreses, què busquen i amb quines dificultats es troben.

L'ODF reprèn l'activitat amb força

L'Observatori de la Discapacitat Física reprèn la seva activitat amb més força que mai per donar resposta a les necessitats i reivindicar els drets de les persones amb discapacitat.

La crisi del coronavirus amenaça d’augmentar les desigualtats en ocupació entre les persones amb discapacitat i sense

L’actual situació d’excepcionalitat econòmica, provocada per la crisi sanitària de la Covid-19, de ben segur provocarà un major deteriorament de l’ocupació laboral de les persones amb discapacitat, que ja de per si tenen un greuge comparatiu amb les persones sense discapacitat.

ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DE LA COVID19 EN LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I AMB MALALTIES CRÒNIQUES

Estudi COVID 19

L’Observatori de la Discapacitat i COCEMFE Barcelona treballen conjuntament per conèixer en profunditat l’impacte de la crisi de la COVID-19 a través de les percepcions i les vivències de persones amb discapacitat i malalties cròniques que resideixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En aquest sentit s’han proposat detectar i analitzar:

Població amb i sense discapacitat: Qualitat de vida i salut

Un 66,8% de les persones amb discapacitat, afirma tindre sobrepès o obesitat, vers el 47,5% de les persones sense discapacitat.

 

Un 20,7% de les persones amb discapacitat, presenta símptomes de depressió, vers el 4,2% de la població sense discapacitat.

 

Un 53,7% de les persones amb discapacitat, afirma necessitar ajuda d’altres persones per realitzar activitats quotidianes. En el cas de les persones sense discapacitat, això es manifesta únicament en el 2% dels casos.

Població amb i sense discapacitat: Formació i ocupació

Únicament el 21,5 de les persones amb discapacitat treballa, vers el 68,8 de les persones sense discapacitat. El 34,2% de la població amb discapacitat, està jubilada per motius de edat (vers el 13,2% de la població sense discapacitat).

El 26,6% de la població amb discapacitat no té estudis bàsics, vers el 5,6% de la població sense discapacitat. El 24% de la població sense discapacitat té estudis universitaris, vers el 10,5% de la població amb discapacitat.

Població amb i sense discapacitat: Característiques sociodemogràfiques

El 14,5% de la població de Catalunya té alguna discapacitat, segons dades de l’ESCA. Això contrasta amb el 7,4% de la població amb el certificat de discapacitat atorgat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Monogràfic 12 Dona amb discapacitat. Doble discriminació

Monogàfic 12

Monogràfic 12 Dona amb discapacitat. Doble discriminació

El punt de partida d'aquest monogràfic és que malgrat la igualtat efectiva entre dones i homes cobrat protagonisme en els últims anys, en particular després de la manifestació del 8 de març de 2018, que va marcar un punt d'inflexió respecte a l'espai que ocupa l'equitat de gènere en la nostra societat, no obstant això, existeix un espai d'invisibilitat respecte a les dones amb discapacitat.

Infografia 5 de la sèrie "La població amb discapacitat a Barcelona ciutat". Qualitat de vida relacionada amb la salut

Les persones amb discapacitat presenten pitjors resultats en totes les dimensions de la Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut.

Les persones amb discapacitat presenten pitjors resultats en totes les dimensions de la Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut:

  • Problemes per caminar

  • Problemes per rentar-se o vestir-se sol/a

Infografia 4 de la sèrie "La població amb discapacitat a Barcelona ciutat". Suport social

El suport social és més baix entre la població amb discapacitat*. Concretament, és 3 vegades més freqüent entre la població amb discapacitat que entre la resta de la població.

El suport social és més baix entre la població amb discapacitat*. Concretament, és 3 vegades més freqüent entre la població amb discapacitat que entre la resta de la població. D’altra banda, la manca de suport social també augmenta a mesura que ho fa l’edat.

Pàgines