Població amb i sense discapacitat: Qualitat de vida i salut

Un 66,8% de les persones amb discapacitat, afirma tindre sobrepès o obesitat, vers el 47,5% de les persones sense discapacitat.

 

Un 20,7% de les persones amb discapacitat, presenta símptomes de depressió, vers el 4,2% de la població sense discapacitat.

 

Un 53,7% de les persones amb discapacitat, afirma necessitar ajuda d’altres persones per realitzar activitats quotidianes. En el cas de les persones sense discapacitat, això es manifesta únicament en el 2% dels casos.

En termes de tota la població, gairebé una de cada deu persones té una manca d’autonomia personal, ja que necessita l’ajuda d’altres persones per realitzar activitats quotidianes

 

Un 8,6% de la població amb discapacitat, assegura tindre un suport social feble, vers el 4,9% de la població sense discapacitat.