VIOLÈNCIA VERS LES DONES AMB DISCAPACITAT

Les dones amb discapacitat tenen un alt risc de patir violència pels estereotips socials i els biaixos cognitius que les deshumanitzen o infantilitzen.

Amb motiu del Dia Mundial de la Discapacitat, l’ODF publica tres infografies sobre violència vers les dones amb discapacitat.

Les dones amb discapacitat víctimes de violència, a més de patir problemes d’autoestima, també tenen una gran manca d’informació, fet que els fa impossible sortir de la violència. Entre d’altres, hi ha l’esterilització forçada o els internaments psiquiàtrics forçosos, la denegació de cures sanitàries, la manca de credibilitat, l’aïllament, la retirada de la custòdia de les seves criatures... En la majoria de situacions, els abusos i les agressions sexuals han estat perpetrades per familiars (pare, padrastre, germà, amics del pare, tiets, cosins…)

Les dades recollides en aquestes infografies posen de manifest la necessitat urgent d’incloure indicadors en tots els estudis i estadístiques que es duguin a terme, per tal de donar a conèixer la situació real de violència que viuen les dones i nenes amb discapacitat, sigui de la modalitat que sigui.

És indispensable que els poders públics prenguin consciència de la gravetat de la situació i duguin a terme campanyes de conscienciació adreçades a tota la ciutadania, orientades a erradicar els estereotips de gènere i les creències que sustenten les violències sexuals. La base del canvi ha de venir de la mà d’una educació en igualtat i diversitat que proporcioni eines per prevenir i actuar davant de qualsevol forma de discriminació o violència.