Visió

L’Observatori de la Discapacitat Física -ODF- es planteja en el marc de la cultura de les capacitats. És a dir, des de la promoció d’una societat inclusiva que valori les capacitats per sobre de les discapacitats. Aquest plantejament aspira a potenciar el respecte per la dignitat humana, la igualtat i la llibertat de totes les persones. I vol propiciar la inclusió de les persones amb discapacitat física des de principis com la promoció de l’autonomia personal, la vida independent i el dret a decidir.

Una societat inclusiva possibilita el dret a participar i a decidir de manera autònoma a totes les persones que en formen part. Un primer pas és fer els espais accessibles per a tothom. I el segon pas és que  la reivindicació de la cultura de les capacitats no és només responsabilitat del col·lectiu de persones amb discapacitat, sinó de tots els ciutadans i ciutadanes. No n’hi ha prou amb trencar les barreres físiques, també cal trencar les barreres socials. Respectar els drets de les persones amb discapacitat és estimular les seves capacitats.

ODF neix en un moment de canvis en el tercer sector i es planteja des del convenciment que les accions d’incidència política són prioritàries per les organitzacions. És a dir, l’ús d’instruments de participació ciutadana que permeten influir sobre les decisions polítiques en la cerca de la millora social. Creiem que a partir de les dades objectives és possible millorar les activitats de sensibilització i treballar per posar en l’agenda política la inclusió des de la diversitat, tot incidint en l’accessibilitat universal i la cultura de les capacitats.

Visió. Imatge Sortida Maremagnum.