Només 1 de cada 4 dones amb discapacitat té feina

Només 1 de cada 4 dones amb discapacitat té feina.

Segons l'últim informe de l'Observatori sobre discapacitat i mercat de treball, a Espanya, les dones amb discapacitat presenten un 38,9% menys d'activitat, un 32,3% menys de taxa d'ocupació i un 7,6% més d'atur que les dones sense discapacitat. També el salari anual de les dones amb discapacitat és un 15,5% menor.

 

 

Situació del mercat laboral de les persones amb discapacitat i iniciatives cap a la igualtat

Situación del mercado laboral de las personas con discapacidad e iniciativas hacia la igualdad

La inserció en el mercat laboral representa un dels eixos d’integració més importants per a les persones amb discapacitat i és, a nivell comunitari, un dels grans reptes per tal de garantir la igualtat d'oportunitats.

Les persones amb discapacitat, líders en motivació laboral

motivació laboral de les persones amb discapacitat

La discapacitat disminueix l’absentisme laboral a les empreses. Així ho demostra una enquesta de la Fundació Adecco (2015) que mostra que les persones amb alguna discapacitat són les que tenen menys baixes laborals, a més de mostrar, en general, grans dosis de motivació laboral i afany de superació.

Treball i ocupació

Article 27 Treball i ocupació

Article 27. Treball i ocupació

Persones amb discapacitat ocupades

Persones amb discapacitat ocupades

Segons dades de 2014, 1.335.100 persones en edat laboral (16 a 64 anys) tenia certificat de discapacitat; el que representa un 4% de la població espanyola en edat de treballar. En relació a la població amb discapacitat ocupada, la taxa d'ocupació ha disminuït un 2% de 2009 a 2014 -passant del 28% al 26%-.

Taxa d'activitat i ocupació de les persones amb discapacitat

Taxa d'activitat i ocupació de les persones amb discapacitat

A Espanya hi ha 1.335.100 persones d'edats compreses entre els 16 i els 64 anys i residents en llars familiars que tenen certificat de discapacitat. Aquesta xifra representa el 4% de la població espanyola en edat laboral. 

Barreres a l'ocupació

Barreres a l'ocupació

L'accés al mercat de treball és una de les principals barreres que es troben les persones amb discapacitat.  Les barreres que perceben les persones amb discapacitat a l’ocupació varien entre el 51% i el 18% per als països analitzats. El territori amb nivells més alts de barreres percebudes és Dinamarca, on més de la meitat de les persones amb discapacitat reconeix percebre-les, seguida d’Espanya amb un 41%.

Monogràfic 3: L'ocupació de les persones amb discapacitat

Monogràfic 3: L'ocupació de les persones amb discapacitat

Monogràfic #3: L'ocupació de les persones amb discapacitat
Autor/es: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal
Data de publicació: maig de 2015

 

 

L'ocupació és una de les eines bàsiques per al desenvolupament personal i el dret a l'accés al mercat laboral ha d'estar garantit per a totes les persones en edat de treballar. La falta de treball és un dels principals factors que pot portar a una persona a la pobresa i a l'exclusió social i en l'actual situació de crisi socioeconòmica la taxa d'atur és elevada.

Les persones amb discapacitat es troben en una situació d'especial dificultat per les barreres socials que es troben en accedir al mercat de treball i l'àmbit laboral és un dels més problemàtics per a les persones amb discapacitat física. És per aquest motiu, que el monogràfic se centra en l'ocupació de les persones amb discapacitat a partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa -2013- i de l'estudi sobre Salari en les Persones amb Discapacitat de l'INE -2011-.

L'ocupació dels joves amb discapacitat

La situació laboral dels joves a Espanya és complicada, especialment per a aquells que tenen alguna discapacitat. La taxa d'atur és 10 punts percentuals més elevada per als joves amb discapacitat que per a la resta que es troben en la mateixa franja d'edat -menors de 25 anys-. Els joves amb discapacitat se situen en una taxa d'atur del 62% envers el 52% de la resta de joves.

Subscriure a Ocupació