Monogràfic 12 Dona amb discapacitat. Doble discriminació

Monogàfic 12

Monogràfic 12 Dona amb discapacitat. Doble discriminació

El punt de partida d'aquest monogràfic és que malgrat la igualtat efectiva entre dones i homes cobrat protagonisme en els últims anys, en particular després de la manifestació del 8 de març de 2018, que va marcar un punt d'inflexió respecte a l'espai que ocupa l'equitat de gènere en la nostra societat, no obstant això, existeix un espai d'invisibilitat respecte a les dones amb discapacitat.

Monogràfic 11: Voluntariat i discapacitat

Monografic11_voluntariat_discapacitat

Monogràfic 11 Voluntariat i Discapacitat

Monogràfic 10: Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Monogràfic 10

Monogràfic #10: Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolis de Barcelona

Monogràfic 9: Tractament de la discapacitat en els mitjans de comunicació

Monogràfic 9

Monogràfic #9: Tractament de la discapacitat en els mitjans de comunicació
Autor/es: Montse Fernández, Laura Chipre i Pau Vidal
Data de publicació: març de 2017

Monogràfic 8: Esports i lleure

Monogràfic #8: Esports i lleure
Autor/es: Montse Fernández, Laura Chipre i Pau Vidal
Data de publicació: gener 2017

 

 

 

Aquest monogràfic explora les diferents formes de viure l'esport i la pràctica esportiva, aportant dades sobre l'activitat física i l'esport professional de les persones amb discapacitat. Les dades mostren diferències en la participació segons el grau i tipus de discapacitat, i ajuden a entendre els motius que fan que la participació entre les persones amb discapacitat sigui menor que entre la població en general.

Monogràfic 7: Les TIC. Una oportunitat per a la inclusió

Les TIC. Una oportunitat per a la inclusió

Monogràfic #7: Les TIC. Una oportunitat per a la inclusió
Autor/es: Montse Fernández, Laura Chipre i Pau Vidal
Data de publicació: setembre de 2016

 

 

 

La irrupció de les noves tecnologies en les darreres dècades sembla obrir un ampli ventall d'eines per a la construcció de societats més integradores i participatives. Però quin ús en fan les persones amb discapacitat? 

Aquest monogràfic explora com és l'accés i ús a les tecnologies de la informació i la comunicació -TIC- per part de les persones amb discapacitat física.

Monogràfic 6: Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020

Monogràfic #6: Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020
Autor/es: Montse Fernández, Laura Chipre i Pau Vidal
Data de publicació: juliol  de 2016

Aquest monogràfic està disponible en anglès.

 

La Unió Europea, per tal d’avançar cap a un model de ciutadania plena, inclusiva i que valori la seva diversitat, ha desenvolupat l’Estratègia sobre Discapacitat 2010-2020. L’Estratègia inclou una sèrie de mesures que permeten garantir els drets de les persones amb discapacitat en tots els països membres.

Aquest monogràfic posa de manifest la realitat del punt de partida de l’Estratègia, especialment en el cas espanyol però aportant dades dels països veïns.

Monogràfic 5: Estat de salut, hàbits de vida i benestar

Estat de salut, hàbits de vida i benestar

Monogràfic #5: Estat de salut, hàbits de vida i benestar
Autor/es: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal
Data de publicació: desembre de 2015

 
 
 
 
 

L’estat de salut de les persones es troba íntimament lligat amb la seva qualitat de vida. L’absència de dolor i de malalties es relaciona amb el ple gaudiment de la vida. Però parlar de salut és parlar de quelcom més que de la malaltia. Hi ha tres elements que contribueixen a definir el seu caràcter multidimensional: els hàbits de vida, l’estat de salut, la malaltia i el propi benestar. Aquest monogràfic recull indicadors de totes tres dimensions a partir de l’Enquesta de salut de Catalunya -ESCA- elaborada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Monogràfic 4: Mobilitat i accessibilitat en l'habitatge

Monogràfic 4: Mobilitat i accessibilitat en l'habitatge

Monogràfic#4: Mobilitat i accessibilitat en l'habitatge
Autor/es: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal
Data de publicació: juliol de 2015

 

 

La mobilitat depèn, en gran mesura, del grau d’accessibilitat dels espais. En el nostre entorn, per terme general, es troben força mancances en aquest sentit, les quals minven la capacitat de moviment de les persones amb mobilitat reduïda. El col·lectiu de persones amb discapacitat física i de gent gran són els que pateixen majoritàriament les dificultats per a realitzar activitats quotidianes en un entorn que no ha estat dissenyat per a tots i totes.

Aquest monogràfic explora la situació de les persones amb dificultats en la mobilitat a partir d’un entorn tan proper com és la pròpia llar. Les dades, malauradament, posen de manifest que les accions per a l’accés als habitatges en igualtat de condicions són insuficients de forma generalitzada. 

 

Monogràfic 3: L'ocupació de les persones amb discapacitat

Monogràfic 3: L'ocupació de les persones amb discapacitat

Monogràfic #3: L'ocupació de les persones amb discapacitat
Autor/es: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal
Data de publicació: maig de 2015

 

 

L'ocupació és una de les eines bàsiques per al desenvolupament personal i el dret a l'accés al mercat laboral ha d'estar garantit per a totes les persones en edat de treballar. La falta de treball és un dels principals factors que pot portar a una persona a la pobresa i a l'exclusió social i en l'actual situació de crisi socioeconòmica la taxa d'atur és elevada.

Les persones amb discapacitat es troben en una situació d'especial dificultat per les barreres socials que es troben en accedir al mercat de treball i l'àmbit laboral és un dels més problemàtics per a les persones amb discapacitat física. És per aquest motiu, que el monogràfic se centra en l'ocupació de les persones amb discapacitat a partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa -2013- i de l'estudi sobre Salari en les Persones amb Discapacitat de l'INE -2011-.

Pàgines

Subscriure a Col·lecció monogràfics