Monogràfic 12 Dona amb discapacitat. Doble discriminació

Monogràfic 12 Dona amb discapacitat. Doble discriminació

El punt de partida d'aquest monogràfic és que malgrat la igualtat efectiva entre dones i homes cobrat protagonisme en els últims anys, en particular després de la manifestació del 8 de març de 2018, que va marcar un punt d'inflexió respecte a l'espai que ocupa l'equitat de gènere en la nostra societat, no obstant això, existeix un espai d'invisibilitat respecte a les dones amb discapacitat.

Conscients d'aquesta realitat, aquest nou estudi aprofundeix en quines dimensions i de quina manera es produeix aquesta doble discriminació, partint de dades demogràfiques sobre la dona amb discapacitat a Espanya, per seguir amb una anàlisi de quatre eixos bàsics sobre la seva situació:

-l'accés a l'educació i el treball

-la participació en la vida pública

-els drets sexuals i reproductius

-la violència masclista.