Monogràfic 2: Discapacitat física i vida quotidiana

Monogràfic #2: Discapacitat física i vida quotidiana
Autor/es: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal
Data de publicació: desembre de 2014

 

 

En aquest segon monogràfic es vol aprofundir en la realitat de la vida quotidiana de les persones amb discapacitat física. Per fer-ho, s’aporten noves dades sobre les barreres físiques dels entorns així com indicadors que fan referència a altres dificultats que van més enllà de les espacials. Es tracta de les barreres socials, un tipus d’obstacles sovint invisibles, que tenen a veure amb les dificultats d’accés a determinades esferes socials, com el mercat laboral o el món acadèmic, i que dificulten la plena integració de les persones amb discapacitat física. Però prèviament a aquesta reflexió, en el monogràfic es contextualitza la qüestió de la discapacitat en el nostre entorn, aportant dades del nombre de persones reconegudes amb discapacitat física a Catalunya i reflexionant sobre l’evolució del propi concepte de discapacitat.

Monogràfic 1: Percepció social de la discapacitat física

Monogràfic 1: Percepció social de la discapacitat física
Autors: Montse Fernández i Pau Vidal, Observatori del Tercer Sector
Data de publicació: maig de 2014

 

 

La percepció que la societat té de la discapacitat està estretament vinculada al major o menor grau d’inclusió social del col·lectiu de les persones amb discapacitat. En aquest primer monogràfic es recullen indicadors extrets de Baròmetre del CIS sobre la percepció que té la ciutadania al voltant de la discapacitat, les barreres arquitectòniques de l’entorn, quines relacions s’estableixen entre les persones amb discapacitat i sense, i quina és la seva opinió sobre la intervenció de l’estat i de les organitzacions del Tercer Sector en l’àmbit de la discapacitat. Aquests indicadors també es complementen amb dades aportades per l’Associació Amputats Sant Jordi sobre algunes barreres arquitectòniques existents a Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i els resultats d’una enquesta realitzada a persones amb discapacitat física.

 

Pàgines

Subscriure a Col·lecció monogràfics