Monogràfic 9: Tractament de la discapacitat en els mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació tenen un paper preeminent en l'actual societat de la informació, actuant com agents en la construcció de l'opinió pública. Avui dia, gairebé tot és comunicable i la generació de continguts s'ha multiplicat. A més, l'arribada de les xarxes socials i internet també ha comportat una banalització i simplificació de part dels continguts.

 

En aquest context, aquest monogràfic explora l'evolució dels mitjans a l'hora de tractar els continguts sobre discapacitat o aquells missatges en els quals apareixen persones amb discapacitat per detectar si ha canviat i, en cas afirmatiu, cap a on ho ha fet i què caracteritza la nova manera d'abordar la discapacitat.

Documents: