Monogràfic 10: Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és el sistema metropolità més important de l’Àrea del Mediterrani Occidental; hi viu més d’un 43% de la població de Catalunya i genera la meitat del PIB del país. Per tant, és el motor de Catalunya i atès que les seves competències abasten aspectes tan importants com l'urbanisme, el transport, el medi ambient i la promoció econòmica, l'administració que governa aquest bast territori ha de conèixer en profunditat la realitat de les persones que hi viuen.
 
De manera que, aquest monogràfic respon a la necessitat de disposar d'un coneixement ampli sobre quina és la situació de les persones amb discapacitat que viuen en aquest territori, ja que només d'acord amb aquest coneixement es podran planificar polítiques amb una perspectiva de territori inclusiu.