Com és l'ocupació de les persones amb discapacitat?

població amb discapacitat ocupada

A Espanya hi ha 1.428.300 persones amb discapacitat en edat de treballar. Aquesta xifra representa el 4,7% de la població espanyola en edat laboral. La majoria de les persones amb discapacitat ocupades són assalariades -88%-, treballen a jornada completa -82%- i tenen un contracte laboral superior a 3 anys d’antiguitat -77%-.

El paper de les organitzacions del tercer sector en la contractació de persones amb discapacitat és fonamental. La contractació de persones amb discapacitat per part d'associacions, fundacions i cooperatives socials contribueix al compliment de la seva responsabilitat social i s'inspira en els propis valors de sector.

Etiquetes: