Augmenta la bretxa salarial

Augmenta la bretxa salarial

A Espanya ha augmentat la bretxa salarial entre les persones amb discapacitat i sense, segons dades de l'INE de 2011 i 2012. Comparant les dades d'ambdós anys s'observa que els salaris de la població general s'han reduït, independentment de la discapacitat. No obstant això, la davallada de salari ha estat major en el cas de les persones amb discapacitat.

Per altra banda, les diferències salarials entre les persones amb discapacitat i sense s'han incrementat. La bretxa salarial ha augmentat 3 punts percentuals de 2011 a 2012 -passant de l'11,5% al 14,5%-.

 

Etiquetes: