La bretxa salarial per raó de discapacitat

La bretxa salarial per raó de discapacitat

Les últimes dades publicades sobre els salaris de les persones amb discapacitat mostren que la discapacitat influeix negativament en el salari: la diferència de salari mitjà entre persones amb discapacitat i sense és de l'11,5% el 2011, aquesta distància s'anomena bretxa salarial.

La bretxa salarial per raó de discapacitat és la diferència de salari calculada sobre la base de la mitjana anual bruta per a les persones amb discapacitat i sense. Sobre la base d'aquestes dades, una persona amb discapacitat ha de treballar 191 hores més de mitjana a l'any per tenir el mateix salari que una persona sense discapacitat. 

 

Etiquetes: