Activitats culturals de les persones amb discapacitat

Percepció social de la discapacitat

Discapacitat física

Estat del benestar

Relacions i convivència de les persones amb discapacitat

Monogràfic 1: Percepció social de la discapacitat física

Monogràfic 1: Percepció social de la discapacitat física
Autors: Montse Fernández i Pau Vidal, Observatori del Tercer Sector
Data de publicació: maig de 2014

 

 

La percepció que la societat té de la discapacitat està estretament vinculada al major o menor grau d’inclusió social del col·lectiu de les persones amb discapacitat. En aquest primer monogràfic es recullen indicadors extrets de Baròmetre del CIS sobre la percepció que té la ciutadania al voltant de la discapacitat, les barreres arquitectòniques de l’entorn, quines relacions s’estableixen entre les persones amb discapacitat i sense, i quina és la seva opinió sobre la intervenció de l’estat i de les organitzacions del Tercer Sector en l’àmbit de la discapacitat. Aquests indicadors també es complementen amb dades aportades per l’Associació Amputats Sant Jordi sobre algunes barreres arquitectòniques existents a Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i els resultats d’una enquesta realitzada a persones amb discapacitat física.

 

L'accessibilitat - Entorns urbans

Estudi sobre discapacitat i les persones sense llar

El salari de les persones amb discapacitat

Persones amb discapacitat a Catalunya

Pàgines