Persones amb discapacitat a Espanya, 2013

A Espanya hi ha 2.564.893 persones amb discapacitat, de les quals el 49% són homes i el 51% dones. El col·lectiu de persones amb discapacitat legalment reconeguda representa el 5% del total de la població espanyola. Aquestes persones són aquelles que tenen el reconeixement legal de discapacitat superior al 33%.

El risc de pobresa o exclusió social de les persones amb discapacitat, Europa 2013

A Espanya, la taxa de risc de pobresa o exclusió social és més elevada per a les persones amb discapacitat -29,4%- respecte a la resta de la població -25,7%-. La bretxa de risc de pobresa entre els dos col·lectius és de 3,7 punts percentuals. La xifra espanyola és de les més baixes d'Europa, per exemple, Bèlgica i Alemanya presenten una bretxa més elevada -17,7 i  12,7 respectivament-. 

Ús de les TIC per les persones amb discapacitat de mobilitat

Les persones amb discapacitat de mobilitat tenen limitacions a l'hora d'accedir i utilitzar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació -TIC-. Els principals problemes que es detecten com a limitants de l'ús de les TIC són l'accessibilitat i l'assequibilitat. L'ús del telèfon mòbil és molt habitual entre les persones amb aquest tipus de discapacitat, ja que el 95,3% l'utilitza, però només un reduït 3,8% té un dispositiu adaptat a les seves necessitats.

Les persones amb discapacitat a Barcelona ciutat, 2013

L'any 2013 a Barcelona ciutat, la xifra de persones amb discapacitat legalment reconeguda és de 134.794, de les quals la majoria té una discapacitat física -60%-. La pròpia discapacitat pot implicar dificultats de mobilitat a les que cal afegir les barreres arquitectòniques que presenta la ciutat. L'Associació Amputats Sant Jordi, a través de l'anàlisi d'alguns entorns urbans de Barcelona, conclou que molts dels elements de l'entorn no són accessibles per a tothom.

Informe mundial sobre la discapacitat, OMS 2011

Informe mundial sobre la discapacitat, OMS 2011

Segons dades de l'Informe mundial sobre la discapacitat (OMS, 2011) s'estima que 1 de cada 7 persones al món viu amb alguna forma de discapacitat. El 50% de les persones amb discapacitat al món no pot pagar l'atenció a la salut. 

Dades d'ocupació, Espanya 2013

Pobresa i Discapacitat

Gènere i Discapacitat

La Llei d'Autonomia i Atenció a la Dependència

Monogràfic 2: Discapacitat física i vida quotidiana

Monogràfic #2: Discapacitat física i vida quotidiana
Autor/es: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal
Data de publicació: desembre de 2014

 

 

En aquest segon monogràfic es vol aprofundir en la realitat de la vida quotidiana de les persones amb discapacitat física. Per fer-ho, s’aporten noves dades sobre les barreres físiques dels entorns així com indicadors que fan referència a altres dificultats que van més enllà de les espacials. Es tracta de les barreres socials, un tipus d’obstacles sovint invisibles, que tenen a veure amb les dificultats d’accés a determinades esferes socials, com el mercat laboral o el món acadèmic, i que dificulten la plena integració de les persones amb discapacitat física. Però prèviament a aquesta reflexió, en el monogràfic es contextualitza la qüestió de la discapacitat en el nostre entorn, aportant dades del nombre de persones reconegudes amb discapacitat física a Catalunya i reflexionant sobre l’evolució del propi concepte de discapacitat.

Pàgines