Totes les persones tenim dret a vot

Totes les persones tenim dret a vot

Les persones amb discapacitat es troben amb barreres a l'hora de participar políticament. Segons dades de l'Observatorio Estatal de la Discapacidad, el 18% de les persones amb discapacitat no té influència cívica. És a dir, aquestes persones no participen en eleccions o no formen part de cap organització ciutadana (Informe Olivenza 2014). A més a més, actualment a Espanya hi ha més de 80.000 persones amb discapacitat psíquica i/o mental que tenen vetat el dret a vot. Això implica que Espanya no compleix la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de l'ONU que va ratificar l'any 2007, per la qual s'estableix el dret al sufragi de tota la ciutadania. 

 

Etiquetes: