L'accessibilitat universal en els habitatges a Espanya

L'accessibilitat universal és la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. 

Els habitatges a Espanya no compleixen els criteris d'accessibilitat universal, només el 2% de les zones comunes d'accés a l'habitatge del carrer és accessible. Tot i que molts habitatges disposen d'ascensor, tan sols 2 de cada 100 estan equipats per a l'ús de totes les persones. Per altra banda, el 18% dels habitatges compta amb garatges o zones d'aparcament accessibles.

Etiquetes: