Característiques de la població amb discapacitat ocupada

Característiques de la població amb discapacitat ocupada

Existeixen diferents característiques sociodemogràfiques entre les persones ocupades. La presència d'homes és major tant en el cas de persones amb discapacitat com en el conjunt de la població ocupada espanyola.

Els més joves són els que es troben en pitjor situació -entre 16 i 24 anys-. Del total de persones amb discapacitat ocupades, només el 2% són joves. La inclusió laboral de les persones menors de 25 anys és un repte de la nostra societat actual, que afecta tota la població -tingui o no discapacitat-. En relació al nivell d'estudis, el 56% de les persones amb discapacitat que treballa té estudis secundaris i/o ha realitzat programes de formació i inserció sociolaboral. 

Etiquetes: