La inserció laboral de les persones amb discapacitat

La inserció laboral de les persones amb discapacitat

Les empreses públiques o privades amb més de 50 treballadors tenen la obligació de contractar a persones amb discapacitat, que ha de ser com a mínim el 2% de la plantilla. Així ho estableix la Llei d’Integració Social del Minusvàlid 13/1982 (LISMI). No obstant, l’incompliment de la llei va provocar que l’any 2000 s’aprovessin mesures alternatives que també s’han demostrat insuficients.

Per això, a més de denunciar l’incompliment reiterat de les mesures legals establertes per crear llocs de treball, hauríem de preguntar-nos quines mesures de discriminació positiva tenim a l’abast per a obtenir millors resultats en la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

En aquest sentit, el Reial Decret Legislatiu 1/2013, que refon la llei de 1982, estableix mesures que donin suport a l’activitat professional de les persones amb discapacitat.