Millores en l’accessibilitat i les condicions de treball pels autònoms amb discapacitat

treballadors autònoms amb discapacitat

La feina és una de les eines bàsiques pel desenvolupament personal i el dret a l’accés al mercat laboral ha d’estar garantit per a totes les persones en edat de treballar. No obstant això, les persones amb discapacitat, a diferència de les que no en tenen, han d’afrontar dificultats addicionals per accedir al mercat de treball. Concretament, es troben amb barreres físiques, comunicatives i socials.

Segons el II Informe General sobre la Situació de les Persones amb Discapacitat en el Mercat Laboral, el 2015, a Espanya hi havia 1.774.800 persones amb discapacitat en edat de treballar, un 5,9% del total de la població. Entre totes elles, només una de cada quatre persones amb discapacitat tenen feina. La majoria de les persones amb discapacitat tenen un contracte per compte d’altri i un 11,7% (47.300) estan donades d’alta com a treballadores autònomes.

Per a millorar les condicions laborals i l’accessibilitat dels treballadors autònoms amb discapacitat, recentment, el 13 de juliol de 2017, s’aprovava la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom. La nova llei recull bonificacions per les persones amb discapacitat, amplia la tarifa plana i contempla poder donar-se de baixa i d’alta fins a tres vegades l’any per falta d’activitat, entre altres motius. Amb aquesta nova llei es modifiquen articles i disposicions d’altres lleis com l’Estatut del treball autònom (20/2007).

Pels treballadors autònoms amb discapacitat hi ha una sèrie de bonificacions i reduccions a les quotes d’autònoms a les que poden accedir. Són les següents:

  • 50€ al mes durant els 12 primers mesos per cotitzacions base mínimes. Els treballadors autònoms amb discapacitat igual o superior al 33% tenen dret a una bonificació a la quota durant el primer any, en el cas que no s’hagi donat d’alta durant els dos anys anteriors. Així, el treballador/a tindrà una quota mensual de 50€, en el cas de triar la cotització base mínima.
  • Reducció del 80% per a la resta de cotitzacions durant els 12 primers mesos. En el cas de triar un altre tipus de cotització superior a la mínima, els treballadors/es autònomes amb discapacitat podran aplicar-se, durant els primers 12 mesos, una reducció sobre la quota per contingències comunes del 80%.
  • Reducció del 50% de la quota després del primer any. Després del primer any, independentment de la quota escollida, els treballadors amb discapacitat podran aplicar-se una bonificació sobre la quota de contingències comunes del 50% durant un període màxim de 5 anys.

Puc contractar als meus fills?

La llei permet la contractació per compte dels pares o mares dels fills menors de 30 anys, encara que convisquin amb els progenitors. No obstant això, estaran exempts de la prestació d’atur.

Pels fills majors de 30 anys, els pares o mares autònoms podran contractar-los si es compleix alguna de les següents dificultats especials per la inserció laboral. La llei considera els següents casos:

  • Persones amb paràlisi cerebral, amb una malaltia mental, amb discapacitat intel·lectual o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Conciliació familiar

Els treballadors autònoms tenen accés a l’exempció del 100% de la seva quota durant 12 mesos per la cura dels fills menors o de familiars dependents.

Accidents in-itinere

Fins ara, els accidents que un treballador o treballadora patia en l’anada o la tornada al seu lloc de treball només eren considerats com accidents laborals al règim general, des d’ara ja s’inclouen també els i les treballadores autònomes.

Més enllà de la llei: les mútues pel manteniment actiu de les persones amb discapacitat

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha plantejat al Ministeri de Treball la necessitat que les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social assumeixen com eix d’actuació el manteniment en actiu dels treballadors amb discapacitat sobrevinguda.

Segons el CERMI, amb l’aparició d’una discapacitat en un treballador/a en actiu, l’objectiu prioritari hauria de ser la permanència del treballador amb discapacitat sobrevinguda a la feina, el seu manteniment en actiu. Les mútues haurien d’incorporar a la seva cartera de serveis funcions de suport als treballadors amb discapacitat sobrevinguda, independentment del seu origen, proporcionar suport, assistència i acompanyament per la seva reorientació professional d’acord amb la nova situació de discapacitat.