Les persones amb discapacitat, líders en motivació laboral

motivació laboral de les persones amb discapacitat

La discapacitat disminueix l’absentisme laboral a les empreses. Així ho demostra una enquesta de la Fundació Adecco (2015) que mostra que les persones amb alguna discapacitat són les que tenen menys baixes laborals, a més de mostrar, en general, grans dosis de motivació laboral i afany de superació.

De l’enquesta, elaborada sobre una mostra de 297 empreses col·laboradores, es desprèn una conclusió molt clara: la discapacitat no és un factor que intensifiqui l’absentisme laboral. Més aviat al contrari, la incidència d’aquest factor és inferior a la mitjana en tots els aspectes, ja que un 79% de les empreses no registre més absències entre els seus treballadors amb discapacitat. De fet, si parlem d’incidència alta d’absentisme, el percentatge general es situa al 10,4%, un percentatge que disminueix fins al 6,3% entre aquells amb alguna discapacitat.

El percentatge d’absentisme laboral per part de les persones amb discapacitat només és superior al de la població general quan es refereix a l’absència per acudir al tractament vinculat amb la discapacitat de la persona treballadora, i en aquest cas, la taxa és de les més baixes, sent només d’un 14%.

La motivació, l’esforç i l’afany de superació: característiques principals d’aquests treballadors

El menor absentisme entre els treballadors amb discapacitat pot explicar-se, segons els experts, pels valors intrínsecs inherents d’aquestes persones: esforç, afany de superació, capacitat de sacrifici, motivació, etc.

En general, la motivació i una actitud positiva són elements clau pel desenvolupament de qualsevol lloc de treball.

Un estudi publicat per Activa Mutua en col·laboració amb Ilunion Tecnologia i Accessibilitat, “Absentisme de les persones amb discapacitat a les empreses” analitza la percepció de l’absentisme laboral en relació amb les persones amb discapacitat. L’estudi, que va ser presentat el passat mes d’octubre, analitza el cas de 103 empreses amb un total de 177.166 treballadors (4.375 amb discapacitat) de diferents sectors i amb representativitat a totes les comunitats autònomes espanyoles.

Tenir treballadors amb discapacitat no implica un major absentisme laboral

L’informe d’Activa Mutua mostra que les empreses a on hi ha treballadors amb discapacitat a la plantilla, la percepció majoritària és que l’absentisme laboral és similar al dels treballadors sense discapacitat, i per tant, tenir una discapacitat no influeix en un major absentisme (46%), sinó al revés com apunta l’estudi de la Fundació Adecco. Malgrat aquestes dades, la percepció és una altra pel 45% dels enquestats que opinen que, per algunes empreses, l’absentisme laboral pot ser un inconvenient a l’hora de contractar a persones amb discapacitat. Convé recordar que només una de cada quatre persones amb discapacitat en edat de treballar té una feina, i la majoria té un contracte temporal.

Necessitat de més dades sobre l’absentisme laboral

Davant la manca de més dades sobre l’absentisme i la sinistralitat laboral, és necessari que s’incorpori la variable de la discapacitat a les estadístiques oficials d’accidents i absentisme laboral per fer més efectives les mesures per prevenir aquests fenòmens.

 


Fonts:

http://www.corresponsables.com/actualidad/laboral/absentismo-personas-discapacidad-empresas

https://www.slideshare.net/jmolayo/absentismo-de-las-personas-con-discapacidad-en-las-empresas

http://www.activamutua.es/activa-mutua-en-la-1a-semana-d/

http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-estudio-revela-empleados-discapacidad-no-aumentan-absentismo-empresas-20171026112241.html

https://www.aguaeden.es/acerca-de-nosotros/blog-agua-eden/las-personas-con-discapacidad-lideres-en-motivacion-laboral/