Accessibilitat universal als edificis d'habitatges

Accessibilitat en l'habitatge

El Reial Decret Legislatiu 1/2013 que aprovada el Text Refós de la llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social, recull que les comunitats de propietaris estan obligades a realitzar ajustaments raonables d'accessibilitat als edificis abans del 4 de desembre de 2017 per garantir que les persones amb discapacitat puguin utilitzar els elements comuns en les mateixes condicions que la resta de veïns i veïnes.

Monogràfic 4: Mobilitat i accessibilitat en l'habitatge

Monogràfic 4: Mobilitat i accessibilitat en l'habitatge

Monogràfic#4: Mobilitat i accessibilitat en l'habitatge
Autor/es: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal
Data de publicació: juliol de 2015

 

 

La mobilitat depèn, en gran mesura, del grau d’accessibilitat dels espais. En el nostre entorn, per terme general, es troben força mancances en aquest sentit, les quals minven la capacitat de moviment de les persones amb mobilitat reduïda. El col·lectiu de persones amb discapacitat física i de gent gran són els que pateixen majoritàriament les dificultats per a realitzar activitats quotidianes en un entorn que no ha estat dissenyat per a tots i totes.

Aquest monogràfic explora la situació de les persones amb dificultats en la mobilitat a partir d’un entorn tan proper com és la pròpia llar. Les dades, malauradament, posen de manifest que les accions per a l’accés als habitatges en igualtat de condicions són insuficients de forma generalitzada. 

 

Subscriure a Accessibilitat en l'habitatge