Problemes d'Accessibilitat en l'Habitatge

Problemes d'Accessibilitat en l'Habitatge

Gairebé la meitat de la població percep barreres per sortir de casa tant com desitja —48%—. Les principals limitacions esmentades a l’hora de sortir de la llar són raons econòmiques —26%— i estar massa ocupat/da amb la feina i la família —23%—. En aquest cas, les barreres són de tipus social i estan vinculades a obstacles que no necessàriament tenen a veure amb la mobilitat física.

En el cas de les persones amb discapacitat, el 81% assenyala barreres per sortir de casa, principalment per la falta de confiança pròpia o d’altres persones com a barrera principal —27%—. Seguidament, aquest col·lectiu apunta altres limitacions que estan més vinculades a la mobilitat: el 22% de les persones amb discapacitat afirma que no pot sortir de casa tant com desitja per falta de transport adequat i el 20% ho atribueix a les condicions de l’entorn de l’habitatge.

El fet que el 81% de la població amb discapacitat* a Espanya percebi barreres per sortir de casa és una xifra alarmant estretament relacionada amb els drets de les persones amb discapacitat. 

*Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat y de la Salut (CIF) de la Organització Mundial de la Salut (OMS) que entén la discapacitat com la situació resultant de la interacció entre la condició de salut i els factors contextuals que restringeixen la participació de la persona.

Etiquetes: