Participació política a Europa

La Convenció va suposar un avançament en els drets de les persones amb discapacitat. Va ser aprovada el desembre de 2006 a la seu de Nova York de Nacions Unides. Seguint el seu article 29, els Estats parts han de garantir la igualtat de participació a la vida política i pública de les persones amb discapacitat.

Si considerem les persones amb discapacitat als Parlaments Nacionals d’arreu d’Europa, segons dades oficials, Croàcia té 7 parlamentaris amb discapacitat, seguit per Polònia i Gran Bretanya amb 3 cadascú, Grècia amb 2 i Portugal amb 1. D’altra banda, Xipre i Luxemburg no tenen cap parlamentari amb discapacitat als seus respectius Parlaments Nacionals. En un segon grup d'Estats, entre ells França, Hongria, Irlanda, Itàlia, Malta i Espanya, s’han identificat parlamentaris amb discapacitat a través de fonts no oficials (llocs web de candidats i mitjans de comunicació, principalment). Tot i això, encara hi ha 13 Estats part que no disposen de dades, fet que impedeix conèixer la situació real.

Davant d’aquesta situació, l’Agencia Europea pels Drets Fonamentals destaca que és essencial generar dades oficials que permetin realitzar comparatives i augmentar la legitimitat de les institucions públiques, així com la creació de societats més equitatives i inclusives on tots els membres puguin participar plenament.