L'accessibilitat digital, les TIC per a tothom

accessiblitat digital TIC

2 de cada 3 persones amb discapacitat confien en la tecnologia per millorar les seves condicions de vida i per les tasques del seu dia a dia. El 86,3% de les persones amb discapacitat té telèfon mòbil, un de cada quatre té ordinador per a ús personal i un 63% fan ús de les xarxes socials.

Aquestes dades del nostre l'estudi "Discapacitat, Integració i el paper de les TIC” mostren la importància que té l'ús de les TIC per garantir l'autonomia de les persones amb discapacitat. Per tal de continuar avançant en l'ús de les TIC al servei de les persones, cal impulsar el disseny per a tothom, que permet l'ús de les TIC, al marge de les condicions de discapacitat.