Inclusió laboral d'estudiants universitaris

A Espanya, el 2015 només el 34,38% de les empreses preveia incorporar estudiants universitaris amb discapacitat. Aquesta xifra es deu en gran part, i segons opinió de les empreses, a la falta d’informació; doncs la meitat d’aquestes consideren que la falta d’informació en general o la falta d’informació sobre el procés de reclutar i seleccionar estudiants són els principals obstacles a la incorporació d’estudiants universitaris amb discapacitat a l’empresa. No obstant, també hi ha un 10% de les empreses que reconeixen la necessitat de millora dels espais en quant a accessibilitat com el factor que dificulta la incorporació; i un 13% d’aquestes al·lega motius econòmics.

Per contra, els elements que es considera que faciliten la incorporació d’estudiants universitaris en empreses són la responsabilitat social corporativa en un 48,6% de les empreses i en menor mesura la rendibilitat econòmica i altres factors. A diferència d’aquestes, el 61,5% de les universitats consideren que el principal obstacle són els prejudicis, la manca d’informació i el desconeixement.

Etiquetes: