Enquesta de la primavera de 2018 sobre la percepció de la discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

En el següent informe es presenten els resultats de l’òmnibus de GESOP de l'abril de 2018 sobre la percepció d’accessibilitat en els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Concretament, l’enquesta ha recollit informació sobre les dificultats de mobilitat i la percepció de barreres arquitectòniques en el municipi. En resum, el resultats de l’estudi mostren la percepció que té la població de l’AMB en matèria d’accessibilitat segons si tenen o coneixen alguna persona amb discapacitat i altres variables sociodemogràfiques. Aquest informe aporta resultats comparats des de l'any 2015