El suport a la discapacitat en els darrers 4 anys

La darrera infografia d'aquesta sèrie recull la percepció de la ciutadania entorn el suport que reben les persones amb discapacitat. En els darrers quatre anys, dins un context de crisi, la percepció majoritària de la població de l'AMB és que el suport ha augmentat (47%) i, en segon lloc, que s'ha mantingut (38%). Mentre que només un 8% té la sensació que hagi empitjorat. El nombre de persones que no es posicionen és del 7%, xifra que es pot considerar baixa per a la pregunta que s'està realitzant (on sovint cal tenir un coneixement proper de la realitat per tenir una opinió formada al respecte).

Les dades d'evolució pels darrers tres anys mostren que hi ha hagut un augment significatiu de la percepció positiva i que, a més, es dibuixa un canvi de tendència. Entre 2015 i 2016 s'inverteixen el percentatge de persones que consideren que el suport ha augmentat i les que creuen que s'han mantingut. I en el darrer any, és a dir entre 2016 i 2017, s'observa un augment significatiu de les persones que perceben un augment.

Per aprofundir en les dades i la seva interpretació s’han analitzat els resultats des de la perspectiva sociodemogràfica. I es constata que l'activitat quotidiana de les persones, en la que ocupen una part important del seu temps, pot determinar la percepció sobre el suport a les persones amb discapacitat. Així, són els i les estudiants qui tenen una visió més positiva mentre que les persones jubilades són el col·lectiu amb una visió més negativa. La proximitat o llunyania amb les persones amb discapacitat pot ser clau a l'hora de tenir una percepció o altra.