Disminueix l'oferta d'ocupació pública

Disminueix l'oferta d'ocupació pública per a les persones amb discapacitat

Fins a l'any 2008 el nombre de places d'ocupació pública reservades a persones amb discapacitat augmentava anualment, especialment entre 2004 i 2007. Posteriorment, aquest nombre va sofrir un considerable descens, reduint-se en més d'un 90% en només dos anys (2009-2010). Aquest descens va de la mà de la disminució de l'oferta d'ocupació pública total.

El descens de les places convocades va anar acompanyada d'una disminució en el nombre de sol·licituds presentades. De 2009, any en el qual es van presentar més sol·licituds, a 2010 el percentatge de persones amb discapacitat presentades va disminuir en més d'un 90%.

Per a més informació consultar: Libro blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad.

Etiquetes: