Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple

Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple

L’Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia crònica del Sistema Nerviós Central, present en tot el món com una de les malalties neurològiques més comunes entre la població d’entre 20 i 30 anys. Alguns dels símptomes que poden produir són fatiga, problemes d’equilibri, dolor, alteracions visuals i cognitives, dificultats en la parla i tremolors. No és contagiosa, hereditària ni mortal, però es tracta d’una malaltia impredictible i neurodegenerativa que pot progressar fins produir algun grau de discapacitat. No s’ha identificat un factor determinant que la desencadeni, sinó que pot produir-se per una combinació de diversos. Més de la meitat de les persones que pateixen EM són dones.

Campanyes i activitats per les persones amb EM

El 30 de maig se celebra el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple i les associacions continuen amb la seva labor de visibilització i els seus serveis per les persones amb EM.

L’Associació Catalana “LA LLAR” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple, citada sovint com “LA LLAR” i associada a COCEMFE, va néixer amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat de recursos per les persones amb EM i altres malalties de caràcter neurodegeneratiu amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida. L’associació ofereix serveis com la facioteràpia, tallers de pintura i de ceràmica, fisioteràpia, massatges, grups d’ajut psicològic, natació adaptada i sortides lúdiques i culturals. A més, de manera addicional, apropen la cultura i l’oci mitjançant la difusió d’audiollibres i informació sobre turisme, informació de rutes i viatges accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Una de les seves activitats més rellevants és la campanya FESPLAY!, realitzada en col·laboració amb la Fundació d’Afectats d’Esclerosi Múltiple la Llar (FAEM), amb l’objectiu de visibilitzar les persones amb EM i conscienciar la societat de la necessitat de treballar en aspectes com les condicions laborals, la rehabilitació física, la cura emocional i la integració social. La campanya impulsa les empreses a exercir la seva Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i subratlla els avantatges socials i fiscals d’aquesta pràctica. En definitiva, les seves activitats s’enfoquen tant en l’àrea de salut com en la social i cultural.

En la mateixa línia, l’associació TEMYQUE (Tengo Esclerosi Múltiple, Y Qué), també part de COCEMFE, organitza activitats per cobrir les necessitats de les persones amb EM amb la finalitat de que superin les barreres físiques i mentals que comporta la malaltia. Mantenir un bon estat emocional i una mirada positiva és un requeriment essencial per conservar la qualitat de vida. Per això, TEMYQUE organitza i gestiona sortides i activitats diverses.


Fonts:

https://youtu.be/1TvrnFGxtOE

 http://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/las-preguntas-mas-habituales/que-sintomas-tiene-la-esclerosis-multiple/

https://youtu.be/1TvrnFGxtOE

http://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/las-preguntas-mas-habituales/que-sintomas-tiene-la-esclerosis-multiple/