Com es percep l'accessibilitat quan es coneix una persona amb discapacitat?

La població que coneix persones amb discapacitat acostuma a ser més conscient, que el conjunt de la població, sobre les dificultats en la mobilitat que poden donar-se en els espais públics. Les dades d'evolució, recollides dins de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, posen de manifest que la seva percepció no ha variat significativament en els darrers 3 anys. Prop de la meitat de les persones enquestades (i que coneix una persona amb discapacitat) considera que el seu municipi està adaptat per facilitar la mobilitat, el 49% en 2015, el 51% en 2016 i el 49% en 2017. Per tant, hi ha una altra meitat de persones enquestades que considera que el seu municipi no està suficientment adaptat.

Cal matisar que els resultats varien en funció del tipus de relació que s'estableix amb la persona amb discapacitat. En aquest sentit, les dades difereixen en funció de si es conviu o només es coneix a una persona amb discapacitat. Entre la població que conviu, la percepció de barreres és més alta, amb un 58% de persones que considera que el seu municipi no es troba prou adaptat per facilitar la mobilitat. Quan es coneix una persona amb discapacitat, però no es conviu, el percentatge disminueix en 16 punts, situant-se en el 42%, segons les dades recollides en l'Òmnibus d'abril de 2017 de GESOP.