Barreres percebudes per les persones amb discapacitat a Europa

Barreres percebudes per les persones amb discapacitat a Europa

Segons dades de l'Eurostat, la percepció de barreres a la mobilitat entre les persones amb discapacitat es situa, de mitjana a Europa, en el 53%. És a dir, 1 de cada 2 persones amb discapacitat percep barreres a la mobilitat. Un dels factors que condiciona la percepció de barreres és el gènere, les dones perceben més barreres que els homes -un 8% més-.

La percepció de barreres a la mobilitat és més alta als països mediterranis i la diferència per gènere és més acusada. A Espanya la percepció de barreres entre les dones és un 14% més alta que en el cas dels homes.

Etiquetes: