Barreres a l'ocupació

Barreres a l'ocupació

L'accés al mercat de treball és una de les principals barreres que es troben les persones amb discapacitat.  Les barreres que perceben les persones amb discapacitat a l’ocupació varien entre el 51% i el 18% per als països analitzats. El territori amb nivells més alts de barreres percebudes és Dinamarca, on més de la meitat de les persones amb discapacitat reconeix percebre-les, seguida d’Espanya amb un 41%. En canvi, per sota de la mitjana europea -situada en el 39%- hi ha la resta de casos estudiats, on destaquen per la part baixa Grècia i Itàlia amb un 18% i 20% respectivament.

Pel que fa la taxa d'ocupació a Espanya, les persones amb discapacitat registren taxes d'ocupació menors que el conjunt de la població sense discapacitat. Les dones tenen menor presència al mercat laboral que els homes, independentment de la discapacitat. La taxa d'ocupació de les dones amb discapacitat és un 3% menor que la dels homes del mateix col·lectiu.

Etiquetes: