Barreres d'accés a l'educació

Barreres d'accés a l'educació

A Europa, 1 de cada 4 persones amb discapacitat percep barreres a l'educació. Tot i que les xifres són similars pel que fa a la distribució per sexe, les dones perceben barreres a l'educació en major freqüència que els homes. En aquest sentit, podríem trobar-nos davant de la doble discriminació que pateixen les dones amb discapacitat: per raó de gènere i per la discapacitat.

D'altra banda, a Espanya, els joves amb discapacitat -d'entre 15 i 24 anys- que no estudien ni treballen representen un percentatge superior a la mitjana europea, independentment de la discapacitat. El 27% dels joves espanyols amb dificultat en les activitats bàsiques no estudien ni treballen enfront del 24% del conjunt de joves europeus. En el cas dels joves sense dificultat en les activitat bàsiques les xifres es redueixen a 19% i 12% respectivament. Així, els joves amb dificultat en les activitats bàsiques troben més barreres d'accés a l'educació i al mercat de treball que la resta. 

Etiquetes: