Accés a l'educació a Europa

Accés a l'educació a Europa

L’àmbit educatiu és en molts casos el primer esglaó en la construcció d’una trajectòria vital diferenciada i desigual. L’Estratègia Europea aposta per una educació i formació inclusives i de qualitat. En el gràfic de la infografia, s’observa que França, Dinamarca i Alemanya són els països on més barreres es perceben i Grècia, Portugal i Itàlia on menys. El cas espanyol es troba en un punt mig amb un 22%. Així, els països amb un estat del benestar més desenvolupat són aquells en els quals es perceben més barreres.

D'altra banda, en conjunt, les dones perceben més barreres en l’educació (a excepció del cas grec). D’entre els territoris on la percepció de discriminació presenta més distàncies entre dones i homes, hi ha Espanya amb un 4% de diferència.
Etiquetes: