Accés als estudis superiors

Accés als estudis superiors

Gairebé el 70% de les persones amb discapacitat indiquen algún tipus de barrera per accedir a la formació. Les principals barreres són: falta d'oportunitats, malaltia o problemes de salud crònics i limitacions en les activitats bàsiques. En el cas de les persones sense discapacitat, la percepció de barreres es redueix fins al 49%.

Les persones amb discapacitat tenen majors dificultats per assolir estudis superiors. El 32% de les persones sense discapacitat assoleixen estudis superiors enfront del 16% del col·lectiu amb discapacitat. 

El 2014, el 8% de les persones amb discapacitat en edat activa van realitzar alguna formació. Aquesta xifra augmenta fins al 18% en el cas de les persones sense discapacitat.

 

Etiquetes: