Zones d'aparcament accessibles

Zones d'aparcament accessibles

La majoria de les persones amb dificultats de mobilitat utilitzen el transport privat, principalment perquè el transport públic no és accessible. Però realment, són accessibles les places
d' aparcament? Són pocs els habitatges amb places d'aparcament accessibles. Només en el 18% dels habitatges amb garatge o zona d'aparcament és possible aparcar el vehicle i arribar fins a l'habitatge amb condicions d'accessibilitat.

A més, les persones amb discapacitat amb accés a un vehicle privat tenen més dificultats per utilitzar-lo, respecte a les persones sense discapacitat. El 28% de les persones amb discapacitat es troba amb alguna restricció per utilitzar el transport privat, envers el 12% de les persones sense discapacitat.