Violència de gènere

La violència de gènere a Espanya afecta més a les dones amb discapacitat, doncs mentre que un 15% de les dones sense discapacitat han patit violència física, psicològica o sexual de parelles o exparelles, un 23% de les dones amb discapacitat l’han patit.

La violència psicològica o emocional és el tipus de violència de gènere que més pateixen les dones amb discapacitat, afectant el 43% d’aquestes. No obstant, la violència econòmica és la que mostra les diferències més grans entre dones amb i sense discapacitat; afectant el 29% de les dones amb discapacitat i el 16% de les dones sense discapacitat.

D’altra banda, les dones amb discapacitat no només pateixen més agressions de gènere sinó que les agressions que pateixen són més severes, duplicant el percentatge de violència física severa de les dones sense discapacitat (el 6% les dones sense discapacitat versus el 12% les dones amb discapacitat).

Finalment, la reincidència de la violència de gènere també és més freqüent entre les dones amb discapacitat, suposant en aquestes el 46% dels casos, mentre que entre les dones sense discapacitat es tracta del 33% dels casos.