Ús de les xarxes socials

Ús de les xarxes socials

La majoria de les persones amb discapacitat fan ús de les xarxes socials -63%-. Les xarxes socials poden facilitar que les persones amb discapacitat millorin les seves oportunitats de plena participació en la vida social. 

La xarxa social més utilitzada entre les persones amb discapacitat és Facebook, seguida de Twitter i Instagram. En el cas de Facebook, el 35% de les persones enquestades assenyala trobar moltes vegades algun tipus de barrera i el 33% alguna vegada. L'accessibilitat universal i el disseny per a tots encara són un repte pendent per garantir l'accés a les TIC de totes les persones.

Per a més informació sobre l'accés a les TIC podeu consultar el monogràfic 7 de l'ODF: Les TIC. Una oportunitat per a la inclusió.

Etiquetes: