Recomanacions principals per a un tractament adequat de les persones amb discapacitat als mitjans de comunicació

Recomanacions principals per a un tractament adequat de les persones amb discapacitat als mitjans de comunicació

Recomanacions principals per a un tractament adequat de les persones amb discapacitat als mitjans de comunicació

1- Incloure la discapacitat d’una manera oberta.

2- Fer visible la normalitat d'allò que és normal.

3- Neutralitat i objectivitat: no jutjar ni carregar de prejudicis.

4- La terminologia més apropiada a utilitzar és persona amb discapacitat.

5- Accessibilitat en la comunicació per denunciar, eradicar el paternalisme i promoure la igualtat.


Font:

Observatori de la Discapacitat Física:
Monogràfic “Tractament de la discapacitat en els mitjans de comunicació”.