Turisme accessible per a tothom

Turisme accessible per a tothom

Per Turisme Accessible s'entén "les activitats originades durant el temps lliure, orientat al turisme i la recreació, que possibiliten la plena integració de les persones amb mobilitat i/o comunicació reduïdes, obtenint durant les mateixes la satisfacció individual i social del visitant i una millor qualitat de vida”.

En l'àmbit del transport, per garantir la mobilitat de totes les persones és important que es respecti tota la cadena d'accessibilitat, des de la informació del servei fins al desplaçament al punt de destinació. En aquest sentit, una recomanació del 'Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas prácticas' és comptar amb una màquina expenedora de bitllets amb braille i àudio.

Per altra banda, la necessitat bàsica que ha de satisfer un itinerari accessible per als vianants en qualsevol entorn és que les persones puguin desplaçar-se per ell en condicions d'igualtat i seguretat. Això implica que qualsevol entorn natural ha de complir certs criteris d'accessibilitat per a que qualsevol persona pugui moure's de manera autònoma en el mateix.

Etiquetes: