Turisme accessible

Turisme accessible

El Turisme Accessible és una forma de turisme que té per objectiu permetre a les persones amb necessitats especials d'accés funcionar independentment, amb igualtat i dignitat, gràcies a una oferta de productes, serveis i entorns de turisme dissenyats de manera universal. Només a Europa, 125 milions de persones necessiten serveis especials en els seus viatges.

S'estima que la demanda potencial de persones amb discapacitat europees que viatgen ronda les següents xifres:

  • 8 milions que viatjaran a l'estranger.
  • 15 milions que viatjaran dins del país.
  • 22 milions d'excursions locals d'un dia.

Per tal de fer realitat el Turisme Accessible, l'accessibilitat ha d'estar present en tota la cadena turística: les connexions entre tots els llocs, els serveis i les activitats han d'estar ben planificades i provades.

 

Etiquetes: