Transport públic accessible

El transport públic adaptat és un element essencial per garantir el desplaçament de les persones amb dificultats en la mobilitat tant en el mateix municipi on viu com en la resta de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Es tracta, de fet, d'una qüestió que fa dècades s'està treballant en l'AMB i que la posiciona com un referent en l'àmbit europeu.

A tall d'exemple, es recull el reconeixement que es fa des del diari anglès ‘The Guardian’ en l'article publicat el 21 de setembre de 2017 titulat Access denied: wheelchair metro maps versus everyone else's on s'analitza la xarxa de transport públic de les principals capitals europees i es considera la ciutat de Barcelona com un referent.

Enllaç a l'article 'Access denied: wheelchair metro maps versus everyone else's'

En preguntar a la ciutadania que viu a l'AMB sobre la xarxa del transport públic, els resultats mostren que 1 de cada 2 persones creu que el transport públic del seu municipi està adaptat per a persones amb algun tipus de discapacitat. La xifra varia significativament si s'analitza la nacionalitat de les persones. Així la ciutadania de nacionalitat estrangera té una percepció més positiva que la població de nacionalitat espanyola. De fet, 3 de cada 4 persones de nacionalitat estrangera percep com a ‘molt’ o ‘bastant’ adaptada la xarxa de transport públic. Aquest diferència es pot vincular a la comparativa que les persones d'altres nacionalitats fan respecte als països d'origen.