TIC i inclusió social

TIC i inclusió social

Tot i que els Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) poden facilitar la inclusió de les persones amb discapacitat, encara presenten moltes barreres al seu ús. Mentre que el 65% de les persones amb discapacitat considera que les tecnologies poden ajudar a millorar el seu benestar, hi ha un 31% de les persones amb discapacitat física, visual i auditiva que no accedeixen mai a internet; però també cal considerar que més de la meitat del col·lectiu ho fa de forma diària.

Al respecte, no es pot oblidar el biaix generacional que hi ha en l’ús de les TIC i la major presència de discapacitat en franges majors d’edat, fet que pot contribuir a que hi hagi una part de la població amb discapacitat que no accedeix mai a internet.