Territorialització de la discapacitat sobrevinguda

La discapacitat sobrevinguda es defineix com aquella que sorgeixa partir dels 6 anys, a conseqüència de situacions externes i internes no congènites. A Espanya, 1.580.830 persones tenen discapacitat sobrevinguda.

Les Comunitats Autònomes amb presència de més població amb discapacitat sobrevinguda són, per aquest ordre, Andalusia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Comunitat de Madrid, Galícia i Castella i Lleó. No obstant, si considerem la seva població, aquest ordre varia significativament, i destaquen per sobre de la resta de territoris, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla (4,7%), Murcia (4,6%), Galícia (4,4%) i Extremadura (4,2%).

Per grups d'edat, 2/3 de la població amb discapacitat sobrevinguda es concentren en els grups d'edats d'entre 48 i 65 anys -43%-, i de 66 anys o més-37,4%-. Amb una major incidència sobre les dones de 8 punts i 9 punts per cada franja d'edat,respectivament.