Taxis accessibles a Espanya

El "taxi accessible" o "Eurotaxi" compleix certes mesures d'accessibilitat establertes per llei que permeten el seu ús a totes les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. La major part de municipis espanyols no compleix amb el 5% de taxis accessibles que exigeix la llei per a l'any 2017.

Només el 26% dels municipis de més de 50.000 habitants té un 5% o més de taxis accessibles. I en diversos municipis ni tan sols existeix un sol vehicle que pugui fer un servei adaptat per a persones amb discapacitat. Cal advertir que en els municipis de menys de 50.000 habitants, de caràcter rural i amb menor oferta de transport públic, la situació pot ser fins i tot més precària.

 

Etiquetes: