Taxa d'activitat i ocupació de les persones amb discapacitat

Taxa d'activitat i ocupació de les persones amb discapacitat

A Espanya hi ha 1.335.100 persones d'edats compreses entre els 16 i els 64 anys i residents en llars familiars que tenen certificat de discapacitat. Aquesta xifra representa el 4% de la població espanyola en edat laboral. 

Les persones amb discapacitat es troben més barreres d'accés al mercat laboral que la població sense discapacitat, ja que tant la seva taxa d'activitat com la d'ocupació són inferiors per a la població amb discapacitat. Entre aquesta, l'anàlisi per sexe mostra que les dones amb discapacitat tenen més dificultats per accedir al mercat de treball, ja que presenten taxes menors d'activitat i ocupació.

Etiquetes: