Prestacions socials a persones amb discapacitat

Les prestacions socials no contributives a persones amb discapacitat no han deixat de disminuir des del 2002 fins al 2014 (excepte el període 2012-2013 en que pràcticament es mantenen estables). Així doncs, mentre que el 2002 per cada 1.000 habitants n’hi havia 11,76 (d’entre 16 i 64 anys) amb prestació no contributiva de discapacitat, el 2014 aquesta xifra es redueix a 7,25.

D’altra banda, si es fa la comparativa de l’ingrés mensual per persona que cobra prestacions no contributives d’invalidesa, Astúries, Galícia, Aragó i la Comunitat Valenciana són les Comunitats Autònomes amb pensions més baixes, per sota dels 455€, mentre que Múrcia, Navarra i Catalunya, són les Comunitats Autònomes amb pensions mitjanes més altes (d’entre 471€ i 481€ mensuals per persona).